KOUPACÍ JEZÍRKA

KOUPACÍ JEZÍRKA
příroda je vzorem

Zákaznici, kteří se rozhodnou pro koupací jezírko, milují přírodu, rostliny a živočichy v jezírku i kolem něj. 50 až 70% plochy koupacího jezírka tvoří regenerační – čistící zóna, která je bohatě osázena vodními a především podvodními rostlinami.

Voda v koupacím jezírku je většinou čistá, občas může mít mírný zákal. Na plochách pod vodou se tvoří tenká kluzká vrstva tzv. biofilm. Ten se dá v případě potřeby jednoduše mechanicky odstranit.

Koupací jezírka mají nízké nároky na údržbu. Nezbytný je pouze řez rostlin 2x ročně na podzim a na jaře se současným odsátím sedimentů ze dna vodním vysavačem.

Výhody koupacích jezírek

  • voda zcela bez chemických látek
  • čištění vody pomocí vodních rostlin, planktonu a mikroorganizmů
  • stabilní kvalita vody
  • nízké nároky na údržbu
  • žádné nebo jen velmi malé provozní náklady na elektrickou energii

Proč a jak funguje koupací jezírko?

Při čištění vody v koupacím jezírku používáme pouze biologické procesy, které jsou zcela v protikladu se známou a tradiční chemickou desinfekcí vody, která ničí všechny mikroorganizmy. Při biologickém čištění vody se naopak využívají filtrační schopnosti mikroorganizmů, tak jak probíhají v přírodě miliony let.

U koupacích jezírek využíváme přírodní model stojaté vody. Čištění vody funguje na stejném principu jako v jezerech. Základem těchto čistících procesů je činnost planktonu a sedimentace. Proto nemohou být koupací jezírka vybavena žádnými filtračními technologiemi, které by tento proces rušily. Pouze v některých případech je jezírko osazeno jednoduchým zařízením pro sběr nečistot z hladiny (skimmerem).

Pro čistou vodu v koupacím jezírku je důležitá rovnováha všech organismů, tzn. vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Velmi zjednodušeně to funguje takto: dostupné živiny ve vodě jsou využity pro růst a množení fytoplanktonu, především jednobuněčných řas, jejichž nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který neustále filtruje vodu a živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech se také usazuje na dně jezírka sediment. Živiny v něm obsažené nějakou dobu vázány než dojde k jejich opětovnému uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve než zmineralizuje, odstraníme živiny z tohoto koloběhu.

Navzdory podobnosti s přírodními jezery nemohou být v žádném případě v koupacím jezírku ryby nebo pobývat vodní ptáci. Ve srovnání s jezerem je v koupacím jezírku pro ryby a vodní ptáky málo životního prostoru a jejich výskyt není možné sladit s principem čištění stojaté vody.

Popis 3 možných typů koupacích jezírek
(dle Standardů pro plánování a provoz koupacích jezírek a biobazénů)

Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy.

Typ I Přírodní koupací jezírko

Přírodní koupací jezírko (Typ I) imituje stojatou vodu v tůni nebo jezeře. Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal.

Užitková zóna by měla mít hloubku 2 – 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny. Ta tvoří ½ – 2/3 celkové plochy jezírka a je osázena rostlinami. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a povrchem listů, poskytují prostor pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík.

Péče o jezírko není příliš náročná. Podvodní rostliny je potřeba v srpnu sestřihnout a jejich odstřižené části z vody odstranit. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

Typ II Koupací jezírko s odsáváním hladiny

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu.

Péče o jezírko je podobná jako u typu I. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim a (nebo) na jaře. Dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment. Navíc je potřeba pravidelně vyprazdňovat skimmer.

Typ III Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem

Poměr užitkové a regenerační zóny může být 40-60%. V jezírku typu III probíhají stejné procesy a principy jako u typu II. Navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty za podmínek nízkého obsahu kyslíku mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorbce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.

BIO BAZÉNY

Stále více majitelů zahrad dává přednost koupání v čisté, chemicky neupravované vodě, před chlorovanou vodou klasického bazénu.

Voda v biobazénu je průzračně čistá. Živá příroda je v něm zastoupena pouze v malé míře. Na rozdíl od koupacího jezírka nemá čistící část s vodními rostlinami. Plochy pod vodou jsou pokryty tenkou kluzkou vrstvou, která se dá v případě potřeby jednoduše mechanicky odstranit. Čistou vodu zajišťuje technologie biofilmového filtru s nízkou spotřebou elektrické energie.

Biobazény nejsou omezeny minimální velikostí a proto se hodí i do malých zahrad. Mohou se podobat i klasickým bazénům. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá hlavně ve vysávání nečistot ze dna a proplachu biofilmového filtru. Tato péče není časově příliš náročná a může být automatizována.

Výhody biobazénů

  • přírodní voda zcela bez chemických látek
  • koupací zóna může být až 100% vodní plochy
  • filtrace s nízkou spotřebou elektrické energie
  • stabilní kvalita vody

Princip biologického čištění vody v biobazénu

V každé vodě se přirozeně vyskytují minerální látky a další se do ní neustále dostávají z okolního prostředí spadem prachu, pylu, z koupajících se osob apod. V biobazénu nejsou tyto látky odstraňovány chemickými prostředky, ale cíleně vázány mikroorganizmy. Tímto procesem se ve vodě snižuje jejich obsah, což vede k pročištění vody. U biobazénu využíváme přírodní model proudící vody, ve které dochází k nárůstu biofilmu na povrchu substrátů.

Tyto biologické procesy jsou v přírodě zcela přirozené a my je pouze pomocí špičkové technologie podporujeme a řídíme.

Mikrobiologie biofilmového filtru produkuje pouze malé množství biomasy, kterou je snadné odstranit propláchnutím filtru.

Pokud se rozhodnete pro zdravé koupání v přírodní čisté vodě, rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem koupacího jezírka nebo biobazénu. Společně navrhneme jeho začlenění do vaší zahrady tak, aby tvořil se zahradou harmonický celek.


Zažijte koupání v průzračně čisté přírodní vodě.